Disclaimer
De aangeboden informatie op deze website is zoveel mogelijk door tandarts Uilenberg gecontroleerd op juistheid. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Tandarts Uilenberg is niet aansprakelijk voor de inhoud van de aangeboden informatie die via doorlink(s) wordt verkregen, noch voor enige schade, van welke aard dan ook, die het (in)directe gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de op deze website of via doorlink(s) verkregen informatie.

Wij maken u er op attent dat, hoewel het voor zich spreekt, u geen inbreuk mag plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of andere op deze website of via doorlink(s) opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten of anderszins in strijd mag handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.