Klachten over ons

Heeft u een klacht? Wij zijn u zeer erkentelijk als u het ons laat weten!
Door uw goede en minder goede ervaringen aan ons kenbaar te maken, helpt u ons aan een continue kwaliteitsverbetering van onze zorgverlening.

Wij doen altijd ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u desondanks niet geheel tevreden bent over uw behandeling, de wijze waarop u bent voorgelicht of bejegend, of over andere zaken in de praktijk. Wacht u daar niet te lang mee en laat het ons weten. Dit kan telefonisch of op afspraak in de praktijk.

Een gesprek werkt vaak verhelderend en kan uw ontevredenheid wegnemen.

Samen kunnen wij zoeken naar een oplossing. Lukt dit niet, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP telefoonnummer 0900 - 20 25 012), opgericht door de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dat kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten, voor bemiddeling of een formele klachtbehandeling.